Regulamin serwisu malamonza.pl
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu gazownia.com.pl

  • Warunki zatwierdzenia wpisu:
    dodawana strona musi być w języku polskim lub posiadać polską wersję językową,
  • dodawana strona musi być zgodna z polskim prawem i dobrymi obyczajami,
  • tytuł wpisu musi być zwięzły i odnoszący się do całej zawartości strony, należy w nim zamieścić nazwę firmy lub serwisu – wpisy dotyczące jednego z działów strony (np. jednego z produktów) będą odrzucane,
  • strony nieaktywne, podstrony, landing pages, strony w budowie będą autmatycznie odrzucane,
  • opis strony musi być unikalny i zgodny z zasadami pisowni języka polskiego – opisy i tytuły zawierające błędy i powtórzenia będą odrzucane.
  • O zatwierdzeniu wpisu decyduje moderator. Moderator zastrzega sobie jednocześnie prawo do poprawiania wpisów.
    Rozpatrzenie wpisu do katalogu jest bezpłatne.

Wszystkie zaakceptowanie przez moderatora strony są oceniane wg kryteriów opisanych w dziale pomoc, a oceny te są widoczne w opisie każdej strony.

Płatne punkty mogą być kupowane dopiero po zaakceptowaniu strony przez moderatora.
Serwis malamonza.pl zastrzega sobie możliwość przesyłania informacji związanych z funkcjonowaniem katalogu na podawane adresu e-mail.
Serwis gazownia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści mające związek z korzystaniem z serwisu, w szczególności za brak dostępu do serwisu.
Regulamin może być w każdej chwili jednostronnie zmieniony przez właściciela w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie regulamin. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga jednostronnie właściciel serwisu.
Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
Wpis w katalogu dodawany jest bezterminowo.