Zeszyty Naukowa Akademii Morskiej w Szczecinie

Kwartalnik Zeszyty Naukowe (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin) publikuje prace naukowe związane z szeroko rozumianą branżą morską reprezentowaną przez wszystkie Wydziały Akademii Morskiej w Szczecinie, w tym w szczególności (choć nie tylko) obejmujące takie zagadnienia jak: technika okrętowa (mechanika, napędy, ochrona środowiska morskiego), nawigacja (kartografia, inżynieria ruchu morskiego), transport, technologie morskie, energetyka morska (energia fal, pływów, prądów morskich) logistyka, inżynieria transportu oraz zarządzanie.

Pin It on Pinterest