PASSWORD RESET

Katalog SEO

Home Edukacja i Nauka Archive by Category "Uczelnie"

Uczelnie

Zrzut ekranu http://homini.eu

Kwartalnik Zeszyty Naukowe (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin) publikuje prace naukowe związane z szeroko rozumianą branżą morską reprezentowaną przez wszystkie Wydziały Akademii Morskiej w Szczecinie, w tym w szczególności (choć nie tylko) obejmujące takie zagadnienia jak: technika okrętowa (mechanika, napędy, ochrona środowiska morskiego), nawigacja (kartografia, inżynieria ruchu morskiego), transport, technologie morskie, energetyka morska (energia fal, pływów, prądów morskich) logistyka, inżynieria transportu oraz zarządzanie.