Przedszkole i Żłobek Tajemnicza Wyspa Borówiec Kamionki Daszewice

Przedszkole i Żłobek Tajemnicza Wyspa Borówiec Kamionki Daszewice

Przedszkole i Żłobek Tajemnicza Wyspa Borówiec to najlepsza placówka dla Twojego dziecka. NASZYM CELEM JEST

– wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna edukacja z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań. – nauka poprzez zabawę, podstawową aktywność dziecka, ponieważ sprawia radość i przyjemność, a odpowiednio ukierunkowana staje się bardzo dokładnie zaplanowanym procesem dydaktyczno – wychowawczym. – realizacja programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN, doskonałe przygotowanie do szkoły. Stosowanie różnorodnych metod zapobiegających niepowodzeniom szkolnym, tj. dysortografia, dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia. – kształtowanie pozytywnej samooceny, pewności siebie, odpowiedzialności. Nabywanie umiejętności interpersonalnych tj. komunikacja, asertywność, empatia, otwartość. – wspomaganie procesu dydaktyczno – wychowawczego o współczesne osiągnięcia nauki – wykorzystywanie programów, prezentacji multimedialnych odpowiednio dostosowanych do wieku i możliwości dzieci. – uświadamianie dzieciom roli człowieka w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. Kształcenie postaw proekologicznych i edukacja wielokulturowa. – budzenie ciekawości świata, twórcze myślenie, kreatywność – warunkujące osiągnięcie sukcesów w przyszłym, dorosłym życiu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Prywatne Przedszkole Kraków

Prywatne Przedszkole Kraków

Przedszkole Montessori jest prywatnym przedszkolem działającym w Krakowie. Zajęcia prowadzone są według słynnej metidyki nauczania Marii Montessori. Pedagogika ta zakłada, że każde dziecko rozwija się według własnego tempa i umiejętności dlatego należy to dzieciom ułatwiać. W naszym przedszkolu dzieci uczą się poprzez poznawanie, doświadczenie i zajęcia praktyczne.

Pin It on Pinterest